Informacja dla Rodziców ws. strajku

Opublikowano: 2019-04-03 14:27, Numer artykułu: 12409 , Autor: H.Rauchfleisch

Szanowni Państwo,

zgodnie z moją wcześniejszą informacją przekazaną przez dziennik elektroniczny, prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy może wykazać znikoma grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy do piątku tj. 5 kwietnia 2019r. ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka przez szkołę (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania dziecka w placówce). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla dzieci, jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Istnieje zagrożenie zawieszenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym  uczniom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

Obiady w szkole będą wydawane planowo.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, będę informowała Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

 

Z wyrazami szacunku,

Hanna Rauchfleisch

Dyrektor Szkoły