Opłata za obiady - marzec 2019r.

 

 

Opłata za obiady za miesiąc marzec 2019 r. wynosi

63,00 zł

Opłaty nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać  na konto szkoły

  95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.03.2019 r. do 06.03.2019 r.