PÓŁKOLONIE LETNIE

Opublikowano: 2019-05-15 15:56, Numer artykułu: 13217 , Autor: H.Rauchfleisch

Szkoła Podstawowa nr 38 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ ).

W SP 38 realizowany będzie turnus 1. półkolonii od 24 czerwca 2019r.  do 28 czerwca 2019r.

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły)
i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019r. do 28 maja 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 5 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 38. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 12.00. w siedzibie SP 38.

Zapraszamy do zapisów.

Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.


Pliki do pobrania: