Konkurs „Powstanie wielkopolskie - zwycięski zryw”

 

16 lutego 2019 roku będziemy obchodzić setną rocznicę zwycięskiego zakończenia Powstania wielkopolskiego. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VIII do wzięcia udziału w konkursie „Powstanie wielkopolskie - zwycięski zryw”, organizowanym przez bibliotekę szkolną.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej nawiązującej do przebiegu powstania, miejsc w których walczono oraz odniesionego zwycięstwa.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej walk narodowowyzwoleńczych oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów.

Samodzielnie wykonaną prezentację należy dostarczyć do biblioteki szkolnej na płycie CD lub innym nośniku bądź przesłać na adres mailowy biblioteki: 38sp@wp.pl. Prace przyjmowane będą do 22 lutego i powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz adres e-mail. Do prezentacji należy załączyć bibliografię. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania prac na stronie internetowej szkoły.

Podczas oceny prac Komisja będzie brała pod uwagę poprawność merytoryczną i językową, kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.