Bydgoskie Granty Oświatowe dla naszej szkoły

 

Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. 

W tym roku wpłynęło 231 wniosków o Bydgoskie Granty Oświatowe. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, Prezydent Miasta Rafał Bruski przyznał granty 114 projektom. Nasza szkoła może poszczycić się dwoma projektami:

-  „ A planety szaleją…” – czyli czy istnieje gdzieś życie poza Ziemią - autorstwa nauczycieli naszej szkoły: pani Kamilli Tuzińskiej i pana Krzysztofa Jarockiego,

- Powiatowy Konkurs Chemiczny KATALIZATOR  - autorzy: pani Kamilla Tuzińska – nauczycielka naszej szkoły, Jolanta Nowak – doradca metodyczny z MOEN, Beata Kolak-Szlęzak  z Zespołu Szkół nr 7. 

Serdecznie gratulujemy!