ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy o zbliżających się zebraniach.

Czytaj więcej!

DRZWI OTWARTE

21 marca 2019 roku (czwartek), godz. 17.00

Czytaj więcej!

Śródroczna wywiadówka

Drodzy rodzice! Zbliża się koniec pierwszego półrocza.

Czytaj więcej!