EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Opublikowano: 2019-04-12 10:51, Numer artykułu: 12665 , Autor: H.Rauchfleisch

W dniach: 15—17.04.2019r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły każdego z wyznaczonych dni egzaminu na godz. 8.00.

Uczniowie zabierają na egzamin:

- legitymację szkolną,
- 2 długopisy lub pióra z czarnym atramentem/tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

 oraz linijkę (tylko na egzamin z matematyki),
- małą butelkę wody, którą stawiają na podłodze, przy nodze stolika.

Uczniów obowiązuje:
- strój  apelowy,

- zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz
zakaz  rozmów, zadawania pytań  członkom zespołu nadzorującego po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu.

Zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, powodują przerwanie i unieważnienie temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

Egzamin odbędzie się w innych salach, niż w tych w których odbył się egzamin próbny. Przydział do sal (łącznie z salą gimnastyczną) nastąpi bezpośrednio przed egzaminem.

 

W miarę możliwości zapewnimy opiekę młodszym uczniom w godzinach pracy świetlicy.

 

ÓSMOKLASIŚCI, ŻYCZYMY WAM POWODZENIA!