Klasa 3 b i spotkanie z Grupą Ratownictwa PCK 22.11.18r.

 

W ramach cyklicznych spotkań w Bibliotece Publicznej klasa 3 b spotkała się z przedstawicielami PCK. Wolontariusze Bydgoskiej Grupy Ratownictwa PCK przybliżyli dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczniowie poznali i przećwiczyli kolejne etapy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas przeprowadzania czynności ratunkowych należy mieć założone rękawiczki - to trzecioklasiści już wiedzą, potrafią też je bezpiecznie zdjąć. Ćwiczenia przeprowadzono z użyciem „sztucznej" krwi. Zajęcia były bardzo ciekawe i aktywizujące, każdy miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności!

Wychowawca klasy 3b