Opłata za obiady - grudzień 2018r.

 

Opłata za obiady  za m-c Grudzień  2018 r.wynosi

 42,00 zł     

Opłaty  nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać  na konto szkoły

   95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.12.2018 r. do 05.12.2018 r.

 Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

 Obiady wydawane będą do 20.12.2018 r.