Opłata za obiady - kwiecień 2019r.

 

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2019 r. wynosi

39,00 zł.

Opłaty nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Obiady nie będą wydawane od 15.04.2019 r. do 19.04.2019 r.

oraz od  29.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

 Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać na konto szkoły:

 95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.04.2019 r. do 06.04.2019 r.