Opłata za obiady - listopad 2018r.

 

Opłata za obiady  za m-c Listopad  2018 r.wynosi

54,00 zł

Opłaty  nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

w dniach 09.11.18 i 12.11.18 obiadów nie będzie

 

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać  na konto szkoły

   95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.11.2018 r. do 07.11.2018 r.

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka