Opłata za obiady - styczeń 2019r.

 

Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2019 r. wynosi

36,00 zł

Opłaty nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent.

 Wpłatę należy dokonać na konto szkoły

   95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.01.2019 r. do 07.01.2019 r.

 Ferie zimowe od 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.