Opłata za obiady - wrzesień 2018r.

 
Opłata za obiady  za m-c wrzesień  2018 r. wynosi

 45,00 zł

Opłaty  nie zawyżamy ani nie zaniżamy.

Pomniejszenie opłaty może być dokonane po uprzednim uzgodnieniu z p. intendent

 Wpłatę należy dokonać  na konto szkoły

   95 1240 6452 1111 0010 4801 5478

od 01.09.2018 r. do 07.09.2018 r.

 Proszę wpisywać imię, nazwisko i klasę dziecka

Proszę o przestrzeganie terminu wpłaty

   Obiady wydawane będą od 10.09.2018 r.